Overnatting - Transport - Haller

Skrevet av:
Georg Groven
Publisert:
11.10.2018

Transport

Alle busstopp som brukes i OKEA-Cup, er merket med OKEA-CUP
Busser går hvert 30. minutt. Hver hele og halve time fra Braatthallen.
Kun busser merket med Shellcup er gratis.

Spillarenaer

Braatthallen 1-3, Nordvesthallen 1-3, Kristiansundshallen og Dahlehallen
Det må påregnes å spille kamper på kunstgress i de yngste klassene

Innsjekk / overnatting

Innsjekk foregår på den tildelte skole og åpnes kl 17 fredag. 
Deltagerkort og øvrig informasjon hentes i Braatthallen. Informasjonen finner du i 2.etasje. 
Hvert enkelt lag blir kontaktet før cupen og ankomst
Overnatting foregår på Innlandet barneskole, Allanengen barneskole, Dalabrekka barneskole, Atlanten videregående skole, Gomalandet barneskole, Dale barneskole, Nordlandet barneskole, Atlanten VGS og Kristiansund VGS, ved behov kan overnatting også skje i barnehager.
En voksen må overnatte sammen med laget. 

Utsjekk skal foretas innen kl. 12:00 på søndag. Husk å levere evalueringsskjema ved utsjekk.
Alle lag signerer kontrakt før rommet tildeles. Laget har erstatningsansvar for evt. ødeleggelser, og evt. krav ettersendes.
Oversikt over hvem som skal bo hvor og informasjon om overnattingsstedene vil bli lagt ut på www.okeacup.no.


Relaterte dokument og filer: